EU projekt

Naziv projekta:

Dovršetak i prilagodba aplikacije Salonize zahtjevima tržišta i njezina komercijalizacija

Opis projekta:

Predmet poslovanja poduzeća je razvoj i distribucija inovativne aplikacije upravljanja terminima za uslužne djelatnosti. Aplikacija omogućuje uslužnim djelatnostima upravljanje odnosima s klijentima, zaposlenima te čak i dobavljačima. Problem organizacije poslovanja je posebno uočen na kozmetičkom i frizerskom tržištu. Naime, takva uslužna poduzeća imaju poteškoću kvalitetnog praćenja klijenata, naručivanja, preglednost najkorištenijih usluga, najtraženijih radnika itd. Ova inovativna ideja bi ponudila rješenje svih navedenih problema. Naime, primijećeno je kako gotovo sve uslužne djelatnosti vode narudžbe u bilježnicama (pomoću papira i olovke). Ovakvo vođenje narudžbi ima brojne negativne
posljedice na vođenje poslovanja i njegov daljnji razvoj. U inicijalnom kontaktu s vlasnicima primijećena je potreba za ovakvom aplikacijom koja bi uvelike unaprijedila njihovo poslovanje, s obzirom da na našem tržištu trenutno ne postoje ovakve aplikacije na hrvatskom jeziku.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj ovog projekta je razvoj inovacije, proizvoda koji s ovim funkcionalnostima ne postoji na tržištu te je novost za poduzeće i za tržište. Kupnjom opreme i zapošljavanjem radnika u poduzeću ostvarit će se preduvjeti za komercijalizaciju inovacije. Komercijalizacijom inovacije na tržištu bit će prisutna potpuno sofisticirana aplikacija, koja će svima u uslužnim djelatnostima, a ponajprije frizerskim i kozmetičkim salonima pomoći u upravljanju poslovanja. Aplikacija će biti dostupna na nekoliko jezika što će biti pogodno za širenje na inozemna tržišta. Proizvod je trenutno u testnoj fazi, a proizvedeni primjerci dat će se na korištenje potencijalnim potrošačima kako bi se provelo istraživanje domaćeg tržišta.
Prvih godina prodaja će se isključivo bazirati na domaćem tržištu, dok se prodaja na stranim tržištima (albansko, britansko, njemačko, makedonsko, slovensko i srpsko) planira u narednom razdoblju, a širenje na globalno tržište će ovisiti o plasmanu na navedenim tržištima. Pošto je aplikacija namijenjena i stranim tržištima, od samog početka će se pridavati izuzetna važnost pronalaženju inozemnih prodajnih kanala i plasmanu proizvoda na inozemna tržišta. U tu svrhu će se posjetiti odabrani seminari i eventi, koji privlače potencijalne distributere za ciljana tržišta čime se planira ostvariti izvoz.

Ukupna vrijednost projekta:

1.536.102,00 kn

Intenzitet potpore:

1.382.491,80 kn

Razdoblje provedbe projekta:

od 01.10.2017. do 01.04.2019.

Kontakt osoba:

Natalija Crnički, direktor